Sözlük

GNOME içinde kullanılan İngilizce kelimelerin yaygın ya da tercih ettiğimiz çevirileri.

A

Add: Ekle
Action: İşlem
Active: Etkin (aktif çevirisini tercih etmiyoruz)
Activate: Etkinleştir (aktifleştir çevirisini tercih etmiyoruz)
Adjust: Uyarla
Again: Yeniden
All: Tüm/Tümü
Allows: Sağlar (izin verir şeklinde de kullanılması gereken yerler olabilir)
Applet: Uygulamacık
Automatic / Automatically : Kendiliğinden (Otomatik olarak değil)
Attribute: Öznitelik
Authentication: Kimlik doğrulama
Authorization: Yetkilendirme
Authorize: Yetkilendir

B

Background: Arka Plan / Artalan / Art alan (Gimp ve resim uygulamalarında)
Battery: Pil
Blank: Karart (ekran için)
Boot: Önyükle
Broadband: Geniş Bant (Genişbant değil)
Browse: Göz at
Buffer: Tampon (Arabellek çevirisini tercih etmiyoruz)
Bus: Veri yolu
Button: Düğme

C

Cancel: İptal (İptal Et değil, düğmelerdeki taşmaları önlemek için)
Chunk: Öbek
Checksum: Sağlama Toplamı
Clear: Temizle
Confirm: Onayla (doğrula şeklinde kullanımları da olmuştur, validate ile çakıştığı için doğrula kullanmamaya çalışalım)
Continue: Sürdür/Devam et (ETC sürdür tercih ediyor, Resume ile karıştığı için ben Devam Et kullanıyorum)
Convert: Dönüştür
Create: Oluştur
Credentials: Kimlik Bilgileri
Current: Geçerli (şu anki, şimdiki şeklinde de kullanıldığı yerler olmuştur)

D

Daemon: Art alan hizmeti
Database: Veri tabanı (Veritabanı şeklinde bitişik yazım hatalı, düzeltilmeli)
Debug/Debugging: Hata ayıklama
Default: Öntanımlı (Varsayılan tercih etmiyoruz)
Delete: Sil
Device: Aygıt (cihaz elden geldiğince kullanmıyoruz)
Detail: Ayrıntı
Detect: Sapta (algıla ve algılayıcı çevirisi de kullanıldığı yerler olabilir)
Different: Başka
Dim: Işığını azalt (Karart diye çevirmeyelim, Blank ile çakışıyor)
Directory: Dizin
Direct: Doğrudan (direk değil, o başka bir nesne)
Disable: Devre dışı bırak (pasifleştir çevirisine denk gelebilirsiniz düzeltin)
Discard: Gözden çıkar
Due to: …ndan
Dump: Döküm

E

Encryption: Sifreleme
Encrypt: Şifrele
Enable: Etkinleştir
Event: Olay
Extension: Uzantı (eklenti değil!)
Expunge: Temizle
Exist: Var
Existing: Var olan

F

Failed to …: “xxx başarısız oldu” yerine “yüklenemedi, kurulamadı vs” şeklinde kullanıyoruz.
Firewall > Güvenlik Duvarı (ateş duvarı değil)
Flip: Çevir
Folder: Klasör
Fore Ground: Ön Plan / Önalan (Gimp ve resim uygulamalarında)
Function: İşlev

G

Guest: Konuk (Misafir çevirisi tercih edilmiyor)
Group: Grup/Grupla

H

Hash: Özet
Heap: İstif ? (yığın değil, öbek değil. Bu ikisini zaten kullanıyoruz)
Hibernate: Hazırda Beklet (Derin uyku çevirisini artık kullanmıyoruz)
Host: Ana makine
Hotspot: Erişim noktası

I/İ

Icon/icon: Simge
Ignore: Yoksay
Image/image: Görüntü, Resim
Input/input: Girdi
Install/install: Kur (Yükle kullanmamaya çalışıyoruz)
Integration/integration: Tümleşim
Interface/interface: Arayüz (Arabirim şeklinde önceden kullanımları da var, çoğunluk arayüzde)
Item/item: Öge (öğe değil!)

J

K

Keep: Sakla

L

Login: gir, giriş, oturum aç
Log in: gir, giriş, oturum aç
Log out: çık, çıkış, oturumu kapat
Lost: Yitmek

M

Malformed: Kusurlu (ortak çevirisi yok, bulunursa hepsine uygulanacak)
Message: İleti
Mode: Kip
More than: … çok

N

Need: Gereksinim
Not exist: Yok

O

Offline: Çevrim dışı
Online: Çevrim içi
Only: yalnızca (sadece çevirisini ETC tercih etmiyor)
Or: ya da (veya kullanmayı ETC tercih etmiyor)
Output: Çıktı

P

Password: Parola (şifre değil, encripted haline şifre diyoruz)
Performance: Başarım
Prefer: Yeğle
Photograph: Fotoğraf
Picture: Resim
Plug-in: Eklenti (uzantı değil)
Policy: İlke
Port: Bağlantı noktası
Possible: Olası
Protocol: İletişim kuralı
Process: Süreç (Arada işlem olarak da çevrilmiş olabilir)
Proprietary: (Sahipli, yazılım lisansı bağlamında)
Preview: Ön izleme (birleşik yazımı TDK’ya göre yanlış)
Provide: Sağlamak
Power: Güç

Q

Quit: Çık

R

Remove: Kaldır
Requirement: Gereksinim
Resume: Sürdür
Remember: Anımsa
Reminder: Anımsatıcı
Restore: Geri yükle
Reason: Neden
Respons: Yanıt
Reply: Yanıt
Request: İstek
Refresh: Yenile (tazele değil!)
Repeat: Yinele
Rotate: Döndür

S

Service: Hizmet (Servis olarak çevrildiği yerler elden geldiğince düzeltilmeli)
Set: Takım
Socket: Yuva
Stack: Yığın
Storage: Saklama/Depolama
Store: Depo/Depola
Stream: Akış/Akıt
String: Dizge
Syntax: Söz dizimi (TDK’ya göre sözdizimi değil)
Suspend: Askıya al

T

Transfer: Aktarım
Threat: Tehdit (güvenlik bağlamında)
Tool set: Takım
Tools: Araçlar
Token: Jeton

U

Utility: Araç
Update: Güncelle/Güncelleme
Upgrade: Yükselt/Yükseltme (Çok karıştırılıyor)

V

Volume: Ses, Birim/bölüm? (Ses anlamında olabilir, hacim anlamında olabilir, bölüm ve birim olabilir. Dikkatli olunmalı)
Version: Sürüm
Verify: Doğrula

W

Wi-Fi: Kablosuz bağlantı
Wireless: Kablosuz
Wired: Kablolu
Widget: Parçacık

X

Y

Y


Bekleyen Öneriler

* Sabri
Discard: Vazgeç > İptal
Dismis: Vazgeç > İptal
Cancel: İptal > “İptal et” > “Vazgeç”

* ETC
“Cancel” için “İptal” (ancak hızlandırıcıyı “büyük i” harfine koyarsak, büyük olasılıkla hızlandırıcı çalışmayacak, p veya t harfine atayabiliriz.)
“Dismiss” ve “Discard” için “Gözden Çıkar” (“vazgeç” ve “kapat” anlamsız)
“Abort” için “vazgeç” (genelde ilerleyen süreçten vazgeçiliyor)

* Özgür Baskın
[] = Square Brackets / Köşeli Ayraçlar / Köşeli Parantez
{} = Curly Bracket / Küme Ayracı / Küme Parantez
<> = Angle Bracket / Açılı Ayraç / Açılı Parantez
() = Round Brackets | Brackets / Parantez

Kaynakça: TSE Sözlük